2016 Muscle Classic Classic Physique B

Emerald Cup
Idaho Muscle Classic
Washington Ironman
Idaho Cup

2017 Idaho Muscle Classic

2016 Muscle Classic Classic Physique B

Emerald Cup
Idaho Muscle Classic
Washington Ironman
Idaho Cup